Kierownictwo Klubu

Polski Związek w Midland-Bellevue
Rok  Prezes Vice Prezesi Secretarz / Z-ca Skarbnik / Z-ca
1961 Zygmunt Gosztyła Józef Mańkowski Bazyl Głowacki Jan Majewski
1962 Bazyl Głowacki Jan Majewski Zygmunt Słowiński Stanisław Nencki
1963 Jan Majewski Zygmunt Słowiński Bazyl Głowacki Stanisław Nencki
1964 Jan Majewski Zygmunt Słowiński Bazyl Głowacki Roman Miłosz
1965 Zygmunt Słowiński Stanisław Nencki Bazyl Głowacki Roman Miłosz
Klub Polski im. Generała Władysława Sikorskiego, Australia Zachodnia.
Rok  Prezes Vice Prezesi Secretarz / Z-ca Skarbnik / Z-ca
1966 Zygmunt Słowiński Marian Wiśniewski Bazyli Głowacki Jan Rzepecki
1967 Zygmunt Słowiński Bazyli Głowacki Stanisław Nencki Jan Rzepecki
1968 Zygmunt Słowiński Bazyli Głowacki Stanisław Nencki Jan Rzepecki
1969 Czesław Mania Bazyli Głowacki Zygmunt Słowiński Jan Rzepecki
1970 Czesław Mania Bazyli Głowacki Zygmunt Słowiński Jan Rzepecki
/Eugeniusz Marczewski
1971 Jan Majewski Czesław Mania Bazyli Głowacki Stanisław Ragus
/Eugeniusz Marczewski
1972 Zygmunt Słowiński Jan Majewski Bazyli Głowacki Stanisław Ragus
/Eugeniusz Marczewski
1973 Czesław Mania Zygmunt Słowiński Stanisław Michalak Stanisław Ragus
/Eugeniusz Marczewski
1974 Jan Majewski Eugeniusz Marczewski Stanisław Michalak Stanisław Ragus
1975 Stanisław Michalak Zygmunt Słowiński Stanisław Nencki Eugeniusz Marczewski
1976 Czesław Mania Zygmunt Słowiński Stanisław Nencki Eugeniusz Marczewski
1977 Czesław Mania Zygmunt Słowiński Stanisław Nencki Eugeniusz Marczewski
1978 Franciszek Czerwiec Bazyli Głowacki Maria Leweczko Eugeniusz Marczewski
1979 Franciszek Czerwiec Bazyli Głowacki Maria Leweczko Eugeniusz Marczewski
1980 Franciszek Czerwiec Bazyli Głowacki Maria Leweczko Eugeniusz Marczewski
1981 Franciszek Czerwiec Zygmunt Słowiński Stanisław Michalak Tadeusz Budziński
/Bolesław Naturalny /Eugeniusz Marczewski
1982 Franciszek Czerwiec Bazyli Głowacki Stanisław Michalak Tadeusz Budziński
/Eugeniusz Marczewski
1983 Franciszek Czerwiec Bazyli Głowacki Krystyna Critch Tadeusz Budziński
/Eugeniusz Marczewski
1984 Franciszek Czerwiec Zygmunt Słowiński Krystyna Critch Tadeusz Budziński
/Eugeniusz Marczewski
1985 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Krystyna Critch Tomasz Ratajczak
/Eugeniusz Marczewski
1986 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Stanisław Michalak Tomasz Ratajczak
/Eugeniusz Marczewski
1987 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Stanisław Michalak Eugeniusz Marczewski
1988 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Maria Leweczko Eugeniusz Marczewski
1989 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Maria Leweczko Eugeniusz Marczewski
1990 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Maria Leweczko Eugeniusz Marczewski
1991 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Stanisław Michalak Eugeniusz Marczewski
1992 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Stanisław Michalak Eugeniusz Marczewski
1993 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Weronika Czerwiec Eugeniusz Marczewski
1994 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Weronika Czerwiec Eugeniusz Marczewski
1995 Tadeusz Budziński Franciszek Czerwiec Weronika Czerwiec Eugeniusz Marczewski
1996 Weronika Czerwiec Halina Jackiewicz Franciszek Czerwiec Eugeniusz Marczewski
1997 Weronika Czerwiec Halina Jackiewicz Franciszek Czerwiec Eugeniusz Marczewski
1998 Jan Mania Weronika Czerwiec Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Zygmunt Słowiński
1999 Jan Mania Weronika Czerwiec Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
2000 Henryk Wywiórski Weronika Czerwiec Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
2001 Kazimierz Jackiewicz Zygmunt Słowiński Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Elżbieta Markowski
2002 Kazimierz Jackiewicz Elżbieta Markowski Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Teresa Grek
2003 Kazimierz Jackiewicz Elżbieta Markowski Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Leszek Rusin
2004 Kazimierz Jackiewicz Elżbieta Markowski Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Leszek Rusin
2005 Kazimierz Jackiewicz Janusz Dzidek Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Jolanta Nagajek
2006 Kazimierz Jackiewicz Janusz Dzidek Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Jolanta Nagajek
2007 Kazimierz Jackiewicz Janusz Dzidek Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Jolanta Nagajek /Joanna Weryk /Edyta Grzelak
Jul-07 Janusz Dzidek Mirosław Orkiszewski Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Waldemar Riedel /Joanna Weryk /Edyta Grzelak
2008 Janusz Dzidek Mirosław Orkiszewski Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Waldemar Riedel /Joanna Weryk /Edyta Grzelak
2009 Janusz Dzidek Mirosław Orkiszewski Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Waldemar Riedel /Joanna Weryk /Edyta Grzelak
2010 Janusz Dzidek Mirosław Orkiszewski Halina Jackiewicz Eugeniusz Marczewski
/Waldemar Riedel /Joanna Weryk /Edyta Grzelak
2011 Włodzimierz Bilski Janusz Dzidek Barbara Bilski Eugeniusz Marczewski
/Waldemar Riedel /Halina Jackiewicz /Edyta Grzelak
2012 Włodzimierz Bilski Janusz Dzidek Barbara Bilski Eugeniusz Marczewski
/Waldemar Riedel /Halina Jackiewicz /Edyta Grzelak
2013 Włodzimierz Bilski Janusz Dzidek Barbara Bilski Mariola Sobczyk
/Waldemar Riedel /Joanna Weryk /Eugeniusz Marczewski
2014 Włodzimierz Bilski Janusz Dzidek Barbara Bilski Mariola Sobczyk
/Waldemar Riedel /Joanna Weryk /Eugeniusz Marczewski
2015 Kazimierz Jackiewicz Michał Weryk Joanna Roclawska Maria Sobczyk
Janusz Dzidek /Edyta Grzelak /Arek Soszka
2016 Kazimierz Jackiewicz Michał Weryk Joanna Roclawska Maria Sobczyk
Janusz Dzidek /Edyta Grzelak /Arek Soszka
2017 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Maria Sobczyk
Piotr Sobczyk /Joanna Weryk /Arek Soszka
2018 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Arek Soszka
Piotr Sobczyk /Joanna Weryk
2019 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Arek Soszka
Piotr Sobczyk /Sylwia Jakubiak /Maria Sobczyk
2020 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Arek Soszka
Piotr Sobczyk /Sylwia Jakubiak /Maria Sobczyk
2021 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Arek Soszka
Piotr Sobczyk
2022 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Gosia Walus
Piotr Sobczyk
2023 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Gosia Walus
Piotr Sobczyk
2024 Włodzimierz Bilski Beata Larcombe Barbara Bilski Gosia Walus
Piotr Sobczyk