Historia

1950-2010

Polski Klub imienia Generała Władysława Sikorskiego WA Inc. jest organizacją non-profit. Od samego początku Klub jest prowadzony przez wolontariuszy dla dobra społeczności. Na początku centrum uwagi i większość działań była wokół narodu polskiego, ich kultury, języka, tradycji i zwyczajów.

Polscy emigranci potrzebowali miejsca, gdzie mogliby się zebrać, spotkać się, wzmocnić swoją determinację, by przetrwać i rozwijać się w nowym środowisku.

Potrzebowali miejsca na szkołę dla swoich dzieci, na teatr i obiekty sportowe dla młodzieży, dla koła kobiet, dla byłych żołnierzy, aby spotykać się i radować czy wspominać.

Z czasem, kiedy Polacy zadomowili się w Australii, Klub Generała Sikorskiego stał się miejscem, gdzie można się spotykać nie tylko z Polakami, ale także z Australijczykami. Stało się to prawdziwie centrum kulturalne i społeczne otwarte dla wszystkich, ale z głęboką intencją, aby zachować nasze polskie korzenie.

Klub nadal udziela pomocy i porad naszym rodakom, świętujemy Polskie Święta Narodowe, pielęgnujemy polską kulturę, zachowujemy staropolskie zwyczaje i staramy się pozostawać w kontakcie z naszą starą Ojczyzną.

Zaangażowanie Klubu Generała Sikorskiego
w szeroką działalność społeczną jest rozległe i wieloaspektowe:

 • UPodtrzymywanie polskiej kultury i tradycji
 • Utrzymanie Australijskich Świąt Narodowych
 • Udział w ANZAC Day Service każdego roku, złożenie wieńca pod pomnikiem Pamięci Poległych
 • Wspieranie organizacji charytatywnych i apeli społeczności. Przykłady: dla ofiar katastrof powodziowych w Polsce, ofiar tsunami w Azji, Queensland Flood Appeal, St Mary’s Cathedral Appeal, Biggest Morning Tea, Telethon for Princes Margaret Hospital for Children itp.
 • Pomaganie innym organizacjom w zbieraniu funduszy poprzez dzielenie się salą, darowizny, uczestnictwo
 • Organizowanie balów i imprez tanecznych dla szerszej społeczności australijskiej
 • Organizowanie otwartych turniejów bilardowych
 • Organizowanie spotkań towarzyskich, takich jak Rodzinne Święto przy Ognisku, Dożynki Chmielowe, Przygoda z Poezją i Sztuką, Spotkania z Ciekawymi Ludźmi, Klub Podróżnika

W przeszłości i obecnie Klub miał wiele osiągnięć znacznie wykraczających poza swoje konstytucyjne obowiązki

 • Wspieranie polskich artystów
 • Prowadzenie polskiej szkoły
 • Pomaganie innym organizacjom w zbieraniu funduszy poprzez dzielenie się salą, darowizny, uczestnictwo
 • Opiekując się seniorami i odwiedzając chorych przez członków klubu
 • Pomoc w rozwoju i promocji talentów artystycznych u dzieci, w szczególności pochodzenia polskiego
 • Prowadzenie programów dla młodzieży i organizowanie konkursów, takich jak polskie czytania poezji
 • Wsparcie finansowe innych polskich szkół i grup tanecznych, takich jak Kukułeczka
 • Wspieranie i uczestnictwo w Polskim Radiu Etnicznym w Australii Zachodniej
 • Promowanie zdrowia i aktywności fizycznej. Członkowie klubu uczestniczyli w sporcie grupowym i zorganizowanych ligach. Były drużyny piłki nożnej i siatkówki. Bardzo popularne są zawody bilardowe, badmintona i tenisa stołowego
 • Promowanie współpracy z innymi organizacjami poprzez organizowanie wspólnych funkcji, takich jak Festiwale, Bale, konkursy taneczne. Były to między innymi Węgierskie Stowarzyszenie WA, Czeskie i Słowackie Stowarzyszenie WA, Kukułeczka Polish Dance Group, Keszkenő Hungarian Folk Dance Group oraz wspólnota w kościele Świętego Antoniego w Greenmount.
 • Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Pododdział nr 9 i Oddziałem RSL Bellevue
 • Sponsoring i pomoc w przesiedleniu polskich rodzin do Australii. W latach 1981 – 1984 General Sikorski Club z pomocą rządu federalnego sponsorował 60 osób w ich osiedleniu w Australii Zachodniej. Zorganizowała ją Koło Pań pod przewodnictwem Janiny Ragus.
 • Udostępnianie obiektów do wynajęcia zarówno przedsiębiorstwom, jak i ogółowi społeczeństwa
 • Klub jest otwarty dla wszystkich (patrz strona główna po dni i godziny otwarcia), z licencjonowanym barem, restauracją serwującą niedrogie dania kuchni polskiej, muzyką na żywo

Historia Klubu Generała Sikorskiego

1950

Pod koniec 1950 r. w Australii Zachodniej mieszkało 8236 Polaków, w porównaniu z 1947 r., kiedy mieszkało tu tylko 227 Polaków. Znaczna część z nich osiedliła się w rejonie Midland-Bellevue, ze względu na bliskość dwóch dużych pracodawców: Midland Brick i Midland Railway Workshops.

Inicjatorem powstania polskiej szkoły w Bellevue był O. Witold Dzięcioł. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w 1954 roku w Szkole Podstawowej Bellevue w sobotnie poranki. W 1956 roku szkoła została zmuszona do wyprowadzki i znalazła nowe lokum – przez następne 13 lat w domu i garażu pana Jana Majewskiego. Następnie szkoła przeniosła się do kościoła świętego Antoniego w latach 1970 -1971, a po ukończeniu nowego domu Klubowego Generała Sikorskiego w 1971 roku szkoła przeniosła się do specjalnie wyznaczonych sal lekcyjnych. Szkoła trwała do 1974 roku, kiedy to z powodu niewielkiej liczby uczniów została zmuszona do zamknięcia. Po nowej fali polskiej emigracji lat 80-tych – szkoła ponownie się otworzyła w latach 1980 do 1984.

1954

1961

W 1961 roku powstał Polski Związek w Midland-Bellevue. Pierwszym prezesem został Zygmunt Gosztyła. Zadaniem Związku było nadzorowanie wielu działań społeczności polskiej, od nauki po bale i koncerty, od organizowania funkcji społecznych po budowę własnej Sali. Roman Pachurka zaoferował część swojej ziemi za 300 funtów z pierwszą ratą w wysokości 150 funtów. Oferta została przyjęta z zadowoleniem. Związek prowadził także intensywną działalność dla pozyskiwania funduszy na budowę siedziby klubu.

Pierwszy Bal Miss Klubu został zorganizowany w celu zbierania funduszy na budowę przyszłego budynku klubowego. Wydarzenie to cieszyło się dużą popularnością i odbywało się corocznie aż do 1980 roku.

1962

1965

Pierwszy Bal Debiutantów jest zorganizowany. Inicjatorami jej są Zygmunt i Maureen Słowiński za radą Alexa i Fureli Smith. Była to nie tylko doskonała zbiórka pieniędzy, ale także świetny sposób na wprowadzenie młodych ludzi do społeczeństwa dorosłych. Bale były zawsze wielkim sukcesem i trwały do 1978 roku. Ostatni Bal został zorganizowany jeszcze raz w listopadzie 1998 roku.

Na Walnym Zebraniu Polskiego Związku w Midland-Bellevue podjęto decyzję o incorporacji w 1966 roku – roku Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce. Zdecydowano się również na nową nazwę klubu. Jednogłośnie wszyscy członkowie wybrali: „Polish Club General Władysław Sikorski Inc. WA”.

22 kwietnia 1966 roku oficjalnie założono Polski Klub im. Generała Władysława Sikorskiego Inc. WA.
Nowa konstytucja klubu uwypukliła główne cele i zadania. Wszystkie działania zmieniały się na przestrzeni lat i były dostosowywane do okoliczności; jednak główne cele i wartości pozostają takie same.

1966

1968

Wybrano Komitet Budowy klubu, a na przewodniczącego wybrano Czesława Manię. Śmiały plan został zatwierdzony do budowy największego klubu etnicznego w tym czasie. Kamień węgielny dla klubu został pobłogosławiony przez biskupa Władysława Rubina 3 marca 1968 roku.

Powstała Wokalna Grupa Kulturalno-Artystyczna Mazowsze pod przewodnictwem Longina Szymańskiego. Mazowsze występowało do perfekcji, ale tylko przez dwa lata.

1969

1971

Stanisław Michalak założył Polską Grupę Taneczną. Grupa ta kontynuowała swoją doskonałą pracę przez osiem lat nie tylko dla lokalnej publiczności, ale także w Hyde Parku, Perth Concert Hall, Perth Entertainment Centre, aby wymienić tylko kilka. Występowali również w telewizji na żywo.

Przez 4 lata Czesław Mania i Komitet Budowy ciężko pracowali razem z niezliczonymi wolontariuszami, aby zrealizować projekt budowy Centrum Wspólnoty Polskiej: Klub Generała Sikorskiego.
W dni powszednie członkowie Klubu i inni wolontariusze społeczności polskiej pracowali w ich regularnej pracy, ale w weekendy pracowali na placu budowy od wschodu do zachodu słońca. Niektórzy pracowali tam w dni powszednie, wykorzystując coroczny urlop z pracy. Panie gotowały posiłki na lunch i kolację i dostarczały dla ciężko pracujących mężczyzn. To był trudny czas dla rodzin, ale wszyscy rozumieli i składali ofiary dla wspólnego celu. Trudno wymienić wszystkich, którzy uczestniczyli i pomagali i przepraszamy tych, których mogliśmy pominąć.
Plany przygotował polski inżynier Wiesław Szczęsny, inspektorem nadzoru budowlanego był Lionel Keith Sharpe (miejscowy budowniczy). Materiały tam, gdzie to możliwe, były organizowane bez żadnych kosztów lub z ogromnymi rabatami, wielu członków pomagało tam, gdzie mogli. Jan Rzepecki i Edward Spadek zorganizowali stalowe zbrojenie, Jan Wonica – Beton, Roman Miłosz – cegły, Krysia Dymitrowski – cement, Edward Mróz – pokrycie dachu (azbest, zastąpiony w 1998 r. stalą przez Jana Manię), całe drewno – z młyna drzewnego we Wundowie, konstrukcja – jarrah, podłoga – wandoo, Herrick McClenghan – tkanina na zasłony sceniczne i na okna, Bronisław Mazurak – drzwi, Benio Małecki – boazeria na scenę, Teodor Ługowski – osłona winylowa , Czesław Mania – baza bitumiczna i agregat do utwardzania parkingu. Polski herb – Orzeł został wyrzeźbiony z drewna przez Stanisława Wasilewskiego.
Wszyscy członkowie pracowali razem, aby oczyścić teren i wykopać rowy. Profesjonalny zespół murarski pod kierownictwem Zygmunta Bagińskiego (3 dni w tygodniu płatne, 3 dni w tygodniu za darmo) stawiał ściany zewnętrzne, murowanie ścian wewnętrznych przez zespół wolontariuszy: Jan Kubiak, Jan Majewski, Czesław Mania, Stanisław Milewski, Paweł Pawlukiewicz, Stanisław Ragus, Stefan Tobias. Czyszczenie cegieł z rozbiórek przez zespół: Franciszek Bujnowski, Wiktor Dostal, Bazyli Głowacki, Eugeniusz Marczewski, Stanisław Michalak, Jan Naturalny, Janek Sochacki, Zygmunt Słowiński, Czesław Zawada, Genowefa Kujawski. Instalacja elektryczna – Pan Schultz.
Prace stolarskie (w tym scena): Józef Budziński, Stanisław Milewski, François Sekulla, Jan Majewski, Czesław Mania, Jan Naturalny, Janek Sochacki. zasłony na okna – Zosia Mania. Projekt Kuchnia przez panie: Maria Budziński, Helena Duniec, Jadwiga Grygorcewicz, Maria Leweczka, Zofia Majewski, Zofia Mania, Bronisława Miłosz, Maria Pawlukiewicz, Janina Ragus, Patrycja Zawada. Montaż i klejenie winylu na ściany: Teodor Ługowski, Stanisław Ragus. Postawienie ogrodzenia wokół Klubu: Czesław Mania, Jan Naturalny, François Sekulla.
Projekt został ukończony praktycznie do końca 1971 r. a drobne prace wykończeniowe zostały zrobione w 1972 r. Hala Główna o wymiarach 33.8 m x 18.5 m (626 m2) i kuchnia 18 m x 5,7 m (103 m2 kosztowały $34,000 (około $400,000 w dolarach z roku 2019). Nie wzięto żadnych pożyczek bankowych, wszystkie pieniądze zostały zebrane i zaoszczędzone przez lata dzięki niestrudzonym wysiłkom społeczności polskiej.
Po zakończeniu budowy „General Sikorski Memorial Hall” stał się największym ośrodkiem etnicznym w Australii Zachodniej.

1972

22.04.1972

Premier Australii Zachodniej Hon. John T. Tonkin MLA oficjalnie ogłosił „Otwarty” General Sikorski Memorial Hall w Bellevue.
W swoim przemówieniu Premier Tonkin powiedział:
„Dzisiejsze spotkanie było wspaniałe i bardzo ważne dla narodu polskiego i Stanu. Wy pomagacie rozwijać to wielkie państwo… Jesteście znani ze swojego ducha i determinacji i przynieśliście nam rodzaj kultury, której nigdy wcześniej nie posiadaliśmy… z przyjemnością ogłaszam tę halę „oficjalnie otwartą” i gratuluję wam wszystkim waszych osiągnięć”
Po oficjalnym otwarciu przyszło oficjalne błogosławieństwo hali i sztandaru klubu przez prałata Witolda Dzięcioła. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Krystyna Linowska, Stanisław Mania i Zenon Pawlukiewicz.
W swoim przemówieniu prałat Dzięcioł powiedział:
„… Polacy zostali dobrze przyjęci przez mieszkańców Australii i byli wdzięczni za otrzymaną od nich pomoc i zachętę, a także byli szczęśliwi, że mogli zachować swoje tradycje, a także przestrzegać tych, które były dla nich nowe”.
Tego dnia również, prałat Witold Dzięcioł wręczył 30 członkom Certyfikat i Medal „Exsuli Bene De Ecclesia Merito” za wkład w budowę Klubu. Byli to: Czesław Mania, Zofia Mania, Jan Mania, Stanisław Mania, Janina Ragus, Stanisław Ragus, Jadwiga Grygorcewicz, Roman Grygorcewicz, Eugeniusz Marczewski, Jan Kubiak, Stanisław Milewski, Kazimiera Bujnowska, Franciszek Bujnowski, Maria Pawlukiewicz, Paweł Pawlukiewicz, Zbigniew Pawlukiewicz, Stanisław Michalak, Maria Budzińska, Zofia Majewska, Helena Duniec, Benio Małecki, Wiktor Dostal, Roman Miłosz, Wojciech Borowiec, Czesław Kieliszewski, Czesław Zawada, Franciszek Para, Wawrzyniec Rębiesz, Jan Naturalny, Zygmunt Słowiński.
Świadectwa podpisał Biskup Władysław Rubin, delegat Prymasa Polski dla polskich migrantów.
Oficjalną uroczystość zakończyło odsłonięcie i błogosławieństwo rzeźby patrona klubu Generała Władysława Sikorskiego. Popiersie wyrzeźbił Adam Szczepański, znany mistrz rzemiosła i wykładowca w Technicznym College we Fremantle i Leederville.
Odsłonięcia dokonał Eugeniusz Hardy, Przewodniczący Federalnej Rady Stowarzyszeń Polskich w Australii, pobłogosławił Biskup Szczepan Wesoły, Delegat Prymasa Polski.

– Oficjalna wizyta klubu przez Jego Eminencję Kardynała Karola Wojtyłę.
Przyszły Papież Jan Paweł II odwiedził Polski Klub Generała Sikorskiego 28 lutego 1973 roku.
Prałat Witold Dzięcioł, minister Polaków w Australii Zachodniej i Zygmunt Słowiński Prezes Klubu Sikorskiego, zgodnie ze staropolską tradycją i protokołem powitali wybitnego gościa, prezentując chleb i sól.
Arcybiskup Perth sir Launcelot Goody w przemówieniu inauguracyjnym powitał kardynała Karola Józefa Wojtyłę przyszłego papieża Jana Pawła II.
W skład oficjalnej grupie honorowej byli: Kardynał Karol Wojtyła, Arcybiskup Launcelot Goody, Biskup Władysław Rubin, Prałat Witold Dzięcioł i Pan Zygmunt Słowiński.
Było to wielkie spotkanie, Mistrzem Ceremonii był Bazyli Marcinkiewicz, Eugeniusz Hardy dyrygował polskim chórem, recital fortepianowy Stanisława Grygorcewicza, taniec: Grupa Folklorystyczna Mazowsze, a uczniowie prezentowali tańce i recytacje.

1973

1977

– Powstała Polska Grupa Kobiet. Maria Leweczko została wybrana na prezydenta. Grupa pracowała nad rozwojem powiązań społecznych i budowaniem sieci społecznościowej poza Klubem. Grupa ta pomagała w organizowaniu różnych funkcji klubowych. Ta grupa Ladies zorganizowała wiele zbiórek pieniędzy na cele charytatywne i pracowała między innymi w pomaganiu polskim rodzinom w osiedlaniu się w Australii.

– Grupa byłych żołnierzy powstała pod szyldem Klubu. Grupa ściśle współpracowała z oddziałem Returned and Services League (RSL) w Bellevue. Grupa ta brała aktywny udział w marszach Dnia ANZAC, składając wieńce i uczestnicząc w spotkaniach towarzyskich po wydarzeniach. W 2001 roku klub przejął tę rolę i do dziś aktywnie uczestniczy w obchodach ANZAC Day.

1978

1980

– Ponowne otwarcie Szkoły Polskiej w Klubie z powodu napływu nowych emigrantów. Ponownie szkoła wykonywała swoje obowiązki w nauczaniu języka polskiego, tradycji, obyczajów i kultury. Szkoła była aktywna przez kolejne pięć lat. Dzieci uczyły się także polskiej poezji, pieśni i tańca. Były koncerty i akademia zorganizowana wraz z Majów „Adam Mickiewicz” Polska Szkoła, która przyciągnęła tłumy.
Od początku do 1985 roku Klub Polski w Bellevue prowadzi polską szkołę. Wśród nauczycieli byli: Dorota Jarnicki, Zofia Mania, Bogumiła Herodziński, Janusz Michalczyk.

– Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce przez reżim komunistyczny rząd australijski zatwierdził sprowadzenie polskich uchodźców do Australii. Klub Generała Sikorskiego podjął inicjatywę i zwrócił się do Federalnego Departamentu Imigracji o pomoc w sponsorowaniu polskich rodzin. W ciągu 3 lat sponsorowano 60 osób, głównie rodziny z obozów dla uchodźców w Austrii. Praca polegała na dbaniu o dobro nowo przybyłych i pomocy przy różnych formalnościach i rozliczeniach. Pani Janina Ragus była odpowiedzialna za całą inicjatywę i osiedlenie przybyszów.

1981

1984

– Na Walnym Zebraniu w 1984 r. Zarząd Klubu otrzymał zgodę członków na realizację projektu budowy mniejszej hali (obecnie zwanej Salą Bankietową – Function Room).
Zarząd Klubu został upoważniony do rozpoczęcia procesu planowania wraz z utworzeniem Komitetu Budowy. Przewodniczącym Komitetu został Tomasz Ratajczak. Powierzono mu obowiązek nadzoru procesu planowania poprzez szeroko zakrojone konsultacje z członkostwem. W skład Komitetu Budowy wchodzili Tadeusz Budziński, Bazyli Głowacki, Jan Kubiak i Bolesław Naturalny. John Dryker był zaangażowany, aby narysować plany proponowanej mniejszej hali. Jego zadaniem był projekt budynku, który obejmowałby otwartą przestrzeń, małą scenę, bar i toalety. Elewacja zewnętrzna byłaby zgodna z istniejącą halą główną i odzwierciedlałaby normy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dryker opracował szereg projektów, które uwzględniały różne pomysły przedstawione przez członków oraz ogólne informacje projektowe przedstawione przez Zarząd Klubu za pośrednictwem Komitetu Budowy. Członkowie głosowali nad projektem, który następnie został przedłożony do Shire of Swan. Proponowany projekt został następnie zatwierdzony przez Council.

– Rozpoczęcie budowy Hali Małej. Zajęło to dziewięć lat, ponieważ wszystkie prace zostały wykonane przez wolontariuszy w ich wolnym czasie.

– Na Walnym Zebraniu w 1985 r. Tadeusz Budziński został wybrany na stanowisko Prezesa. Wynik był przełomowy dla organizacji. Przewodnictwo Klubu zostało formalnie przekazane następnemu pokoleniu. Młode pokolenie przejmuje Klub. Dzieci członków założycieli są wybrane na czołowe stanowiska. W radosnej i gratulacyjnej atmosferze Budziński oddał hołd założycielom Polskiego Klubu i potrzebie ochrony ich wizji dla przyszłych pokoleń. Wszyscy członkowie byli naprawdę wdzięczni za ich niestrudzone wysiłki i poświęcenie na rzecz budowy Klubu. Pomimo wcześniejszych napięć pokoleniowych, organizacja była teraz w stanie iść naprzód. Polski Klub z optymizmem patrzy w przyszłość.

Tadeusz Budziński najdłużej w historii pełnił obowiązki Prezesa Klubu – 11 lat! (1985-1995)

Po wyborach wraz z nowym Zarządem Klubu rozpoczął się program budowy mniejszej hali. Podobnie jak przy budowie Głównej Sali w latach 1968– 1971, członkowie dobrowolnie poświęcili swój czas. Chociaż skali projektu nie można było porównać do głównej sali, członkowie pracowali długie godziny po pracy i w weekendy, aby utrzymać postęp budowy. Wolontariusze, w tym Józef Budziński, Tadeusz Budziński, Ken Critch, Jim Cusack, Bazyli Glowacki, Jan Majewski, Jan Mania, Józef Mania, Eugeniusz Marczewski, Stanisław Michalak, Stanisław Ragus, Tomasz Ratajczak i Francois Sekulla byli w różnych okresach integralną częścią prac budowlanych. Jan Kubiak chętnie oddawał swoje umiejętności jako murarz do dyspozycji Komitetu Budowy. Kubiak z zawodu był murarzem i został doceniony za swoją świetną pracę. W przeciwieństwie do głównego budynku, który nie miał wewnętrznej cegły czołowej, mniejsza hala miała głównie wewnętrzną cegłę, która wymagała szczególnej uwagi. Zgodnie z istniejącą Salą Główną, dachówki nie były używane. Zamiast tego jako trwałą opcją wykorzystano colourbond. Wszystkie prace elektryczne zakończył Bolesław Naturalny. Naturalny jest wykwalifikowanym elektrykiem, który hojnie świadczył swoje usługi w ramach programu budowlanego. Ponadto przekazał wymagane materiały i zasoby niezbędne do zapewnienia, że praca została osiągnięta na najwyższym poziomie. Dziesięć lat po rozpoczęciu budowa została zakończona. Pomimo drobnych skarg mniejszości, program budowy odniósł sukces. Mniejsza sala była kolejnym pozytywnym przykładem tego, co można osiągnąć, gdy ludzie pracują razem dla wyższego dobra. Większość członków była dumna z wyniku. Gdy byli świadkami, jak projekt nabiera kształtu, członkowie mogli zobaczyć, że są to dobrze wydane pieniądze. Po zakończeniu budowy w 1994 roku, mniejsza hala kosztowała $56,000 (wartość 105 000 dolarów w 2019 roku) i była wspaniałym dodatkiem do Sali Głównej.

1985

1991

– Przy Klubie Sikorskiego powstaje Klub Piłkarski Polonia Bellevue. Klub wszedł do Soccer Amateur Provincial League. Grał tam do 1994 roku. W 1992 roku, zaledwie dwa lata po jego powstaniu, Polonia-Bellevue Soccer Club zdobył mistrzostwo w Wojewódzkiej Dywizji Australii Zachodniej. To był sukces ponad wszelkie oczekiwania. To zasługa trzech osób, że w tak krótkim czasie zbudowali silny team, Henryk Wywiorski, Artur Leskiewicz i Marek Kuligowski. Zbudowali Klub do poziomu, który dziennik The West Australian uznał za warty opublikowania.
Początkowy skład był następujący:
1-Piotr Kolikow,
2-Krzysiu Statkiewicz,
3-Olek Pawłowski,
4-Janusz Borowy,
5- Janusz Rados,
6-Marek Kuligowski,
7-Władek Radło,
8- Olek Pawłowski,
9-Szymek Maciołek,
10-Jacek Jakowski,
11-Artur Leskiewicz,
Coach – Krzysztof Gbyl
Następnie dołączyli inni zawodnicy: Kazik Bak, Janusz Bloch, Tadek Krzysiak, Maciek Prosiński, Marek Wojtasik. W latach 1992-1993 do zespołu dołączyli inni zawodnicy. Wśród nich znaleźli się: Marek Bloch, Janusz Borowy, Marek Brak, Zdzisław Brzeski, Robert Domaniak, Waldemar Grzeskowiak, Arek Jakubowski, Jacek Jaskówski, Jacek Jezierski, Karol Juszczyk, Marian Koleszko, Piotr Kolikow, Jan Krawczyk, Tadek Krzysiak, Ojciec Leonard Macionczyk, Janusz Lerner, Artur Leskiewicz, Marcin Lyszkowicz, Krzysio Piotrowski, Marek Piotrowski, Piotr Piskula i Ojciec Mirosław Redwanc.
Wiele osób pracowało niestrudzenie za kulisami, aby wspierać Klub Piłkarski Polonia-Bellevue. Niektórzy byli tam od początku istnienia Klubu, podczas gdy inni dołączyli po drodze. Wśród stałych kibiców znaleźli się: Marek Bloch, Eddy Czekalowski, Robert Dominiak, Mariusz i Tadeusz Dubicki, Rafał i Jurek Hamera, Kazimierz i Michał Jackiewicz, Arek Jakubowski, Jacek Jezierski, Karol Juszczyk, Adam Kiljanski, Chris Klysz, Robert Mazgaj, Stanisław Partyka, Piotr Sujkowski, Stanisław Warzocha, Mariusz Wierzchos i Jacek Wolny.

– Zakończenie budowy Małej Sali. Dziś jest znana także jako Sala Bankietowa.

Od 1994 r. kolejne komitety zarządzające Klubem dodatkowo poprawiły funkcjonalność Małej Sali. W 1998 roku Jan i Józef Mania rozszerzyli zaplecze barowe, aby sprostać wzrostowi członkostwa i liczby gości podczas zabaw i spotkań w weekendowych popołudniach. Ponadto, powrócili do pierwotnych planów stworzenia miejsca do grillowania i zbudowali zadaszone alfresco z tyłu Małej Sali. Grill gazowy do wykorzystania na świeżym powietrzu został hojnie przekazany klubowi przez Stanisława Manię. W 2002 roku prezes klubu Kazimierz Jackiewicz dodał dalsze ulepszenia baru. Stanisław Bartoszewicz i Marek Piotrowski hojnie przekazali pieniądze i czas na remont i przebudowę istniejącego baru z wykorzystaniem włoskiego granitu. W 2003 r. przeprowadzono kolejne remonty pozostałej części wnętrza małej sali. Wykonane prace stworzyły elegancki i nowoczesny bar.

1994

1995

–W 1995 roku powstała nowa grupa kulturalna o nazwie Polonez. Jej celem było promowanie polskiej kultury poprzez ożywienie pasji do muzyki i innych występów podczas różnych imprez. Pod kierunkiem Weroniki Czerwiec, Polonez regularnie występował w Klubie Polskim, śpiewając, tańcząc i recytując poezję. W skład grupy weszli: Stefania Błaszczyk, Bronisława Borowiec, Franciszek Czerwiec, Helena Gear, Bazyli Głowacki, Eugeniusz Marczewski, Stefania Mazurak, Bronisława Miłosz, Maria Winiewski i Patrycja Zawada. W latach 90. ich bogaty repertuar rozbawiał wielu widzów, a ich wybitne występy promowały polskie zwyczaje i tradycje. W końcu zły stan zdrowia i wiek doprowadziły do rozpadu grupy w 2000 roku.

– on the 17 August was held 30th Anniversary Ball. The Honorary Membership was awarded to: Tadeusz Budzinski, Józef Budzinski, Franciszek Czerwiec, Stanisław Ragus, Alfons Knitter.
– ‘Centre of the Polish Culture’ is formed. Every Saturday children and youth met to study and rehearse their parts in various plays. The first performances were:  ‘Christmas play’ and ‘Pan Tadeusz’. The current Polish Youth Theatre Scena ’98 still has members who began their acting careers at the Sikorski Club.

1996

1997

– ‘A Literary-Musical Evening’ on 23 August with performances by Polish artists. It raised over $2,000 for the victims of the floods in Poland. The artists were: Ludwika Amer – poetry, Marta Kaczmarek – poetry, Dorota Slawomirska – music, Gosia Slawomirska – singing and the best young performers out of Polish schools in WA. Sponsors were: Alpine Restaurant, BP Ascot, Bostech Drilling Pty. Ltd., DrillWest, House of Gold, Jaros Engineering Pty. Ltd., Polski Kurier, Polska Księgarnia “Contal”, Vavel Travel, White Eagle Travel

– Asbestos roof removed from the club’s Main Hall building; erection of the pergola and installation of the air conditioning in the Main Hall.
– Volleyball field is created. Regular friendly matches of volleyball continue for years to come.

1998

2001

– Creation of the General Sikorski Club Seniors Group. Weronika Czerwiec was elected the President and carried out her duties till 2004. Since 2005 to this day the group is led by Elżbieta Kuligowski. Seniors organise for themselves many different activities but also actively take part in the life of the Club. Also Seniors Group take part in charities the most prominent of those is The Biggest Morning Tea.

– Renovation of Lesser Hall (Function Room). Installed the bar and cool room, changed ceilings and rendered the walls.
– 30th Anniversary celebrations of the opening of the Hall on 27 April. Special guests and representatives took part in the celebrations including Members of the State Government, representatives from the Swan City Council, Polish organisations in Western Australia, Consul of the Republic of Poland and the Salvatorian Fathers.

2002

2003

– Renovation of the kitchen – tiling of the walls and installation of the new stove and oven.

– 24 August “Ham on the spit”, provided by Bozena and Janusz Dzidek. The occasion was a meeting with Polish workers who came to work on contract for Midland Bricks. They presented the Club with the figurine of Lajkonik.
7-9 October – excursion to the Stirling Range to conquer the highest peaks of Western Australia: Bloff Knoll and Mt. Trio.
19 November – Busy Bee, “Ham on the spit”, supplied to all working by Jaros Engineering Pty. Ltd.

2005

2006

– Adding a projector and a screen to the Function room. Purchase of 6 new round tables and 36 chairs.
– November – Vlodek Bilski starts organising regular pool competitions. They became more and more popular over the years. Now in the Calendar of General Sikorski Club there are three major annual tournaments: Pearl Cup, Premier League and President’s Cup.

– April – Club members: Irek Kaliniewicz, John and Bozena Dzidek, Vlodek and Barbara Bilski donated $500 each for the purchase of the pool table.
– May – Instalation of industrial dishwasher in a  Bar, by Ziggy Bruszewski and  Roman Grzelak, copper piping provided Ken Jackiewicz.
– July – Sikorski Day. Awarded the Honorary Membership awarded to: John Dzidek, Edward Nagajek, Ireneusz Kaliniewicz, Peter Wolinski
14 October – “Dinner with Ildefons” – a night of music and poetry by Konstanty Ildefons Gałczyński. It was a fantastic enactment prepared and performed by Jolanta Nagajek, Jacek Sławomirski, Andrzej Basiński and other members of the Polish Australian Cultural Society of WA.
– 9 December – Promotion and celebration of the newly released book: “Our Dream Our Future – A History of the Midland-Bellevue Polish Community 1950 – 2006” by George P. Sekulla and Krystyna and Robert Legge.

2007

2008

– March – Club donated $200, Club members collected $215 and sent to Poland to support Youth Rally in Australia
– April – purchase of new LCD TV for the Function Room.
– May – Seniors Club organized the „Biggest Morning Tea”, Club donated $200.
– May – Dinner with Polish Consul General Mr Ryszard Sarkowicz. Consul presented the Club with the embroidery of White Eagle, Polish Coat of Arms.
– June – Mr and Ms Gosia and Robert Godula donated to the Club the sound system.
– July – Sikorski Day. Formal lunch. Honorary Membership was awarded to Krystyna Legge (nee Naturalny), Robert Legge, George Sekulla, Franciszek Sekulla.
– October – Mr and Ms Halina and Jan Kochmanski donated table clothes for the round tables in the Function Room.

– January – while celebrating the Christmas Wafer we honoured 60th Wedding Anniversary of two couples Janina and Stanislaw Ragus, and Stefania and Bronislaw Mazurak.
– January – Club donated $200 to build the chapel of the Golgotha of the East at Jasna Góra in Poland
– February – Zdzislaw Bruszewski founded and installed with the help of Mirek Orkiszewski lighting at the small Hall.
– February – Andrew Dzidek (brother of the current President of the Club), while on a visit to Australia has donated to the Club tapestry depicting an eagle – Polish coat of arms.
– May – LotteryWest founded the bitumen in the front parking lot.
– June – the Club has donated $350 to the Dance Group Kukuleczka.
– July – the dinner on the anniversary of the death of the patron of the Club-General Wladyslaw Sikorski. Prizes were awarded for big contribution to the activities of the Club. Certificates of appreciation were awarded to: Edyta Grzelak, Bożena Dzidek, Ireneusz Kaliniewicz, Peter Durczak, Wlodzimierz Bilski, Alicja Bruszewski. For the continuing long-term work for the Club and also for the Polish community, for outstanding work and dedication to the Honorary Membership were awarded to: Halina Jackiewicz, Zdzislaw Bruszewski, Mirosław Orkiszewski.
– July – After 12 weeks of competition on the 31 July 2009 was finished the biggest pool competition so far in our Club. Perła Cup was sponsored by P & H Imports – owned by Mr Peter and Ms Helen Durczak.
On the 21 Sep 2009 we had spectacular Presentation Gala which was attended by over 40 players and guests. Winners: Singles – Vlodek Bilski, Doubles – Vlodek Bilski, Janusz Dzidek, Teams – Janusz Dzidek, Vlodek Bilski, Overall – Vlodek Bilski
– Friday 18 September – visit of Vice Consul.
Polish Vice Consul from Sydney Consulate made an unofficial visit to our Club. Our Friday night at the Club became a memorable one thanks to visit of Consul Ms Dominika Mosek. And it really was a very special event. Consul Ms Mosek familiarised herself with the club, met board members, answered many questions and had a nice and friendly chat with many of us. She also found some time to play a couple of games of pool. It was our great privilege that our Consul officially opened our pool competition “Puchar Prezesa 2009”! Thank you Ms Dominika
– 26 September – big Fundraising Ball for the Saint Mary’s Cathedral Appeal took place. We raised $1,500 and had a lot of fun in the process.
– 28 November – Andrzejki
Almost 80 people attended this night of fun and dancing. We danced to the rhythms of the ‘Ocean Nights Cabaret Band’.
– 12 December – Presentation Gala for the winners of the 8-Ball pool competition fully sponsored by the President of the General Sikorski Polish Club Mr Janusz Dzidek.
Winners of the Competition: Singles – Andrew Pietrzak, Doubles – Vlodek Bilski, Kazik Jackiewicz, Teams – Andrew Pietrzak, Piotr Durczak, Overall – Vlodek Bilski.
Presentation Gala was attended by over 30 players and guests. Among them was our guest of honour Australian 8-Ball Champion Justin Sajich.
– Sylvester 2009 – New Year’s Eve 2010 Ball
Great night with over a 100 people attending. Food was excellent, Champaign aplenty, service really good and atmosphere relaxed and friendly. We had a band with three female singers, spacious dancing floor, modern dancing music and a few polish hits from the 60’s and 70’s. It was a lot of fun for old and young alike.

2009

2010

– Sunday 24 January – Christmas Wafer
During celebration of “Opłatek” led by Fr Karol Kulczycki from St. Anthony’s Catholic Church in Greenmount all attendants shared wafer and then we all had a traditional Christmas meal. It was very nice, friendly and also uplifting family event. Thank you Fr Karol and Fr Leonard for being with us, sharing Jesus with us, singing carols and making this occasion so special. Thank you all for coming, for continuing this beautiful spiritual Polish tradition.
– Friday 12 February – Official visit of Polish Consul General
Polish Consul General from Sydney Consulate Mr Daniel Gromann visited our Club.
It was great experience for all attending. We all had a chance to meet our Consul and to learn about new passport and polish citizenship regulations.
There was also “question time” when everybody could ask questions relating to consular affairs. Details about regulations can be found on the official site: www.sydney.polemb.net
As always consular visit in our Club was very fruitful.
On behalf of our President Mr Janusz Dzidek and all Club members we would like to thank our Consul for his time and for helping to clarify some really complex issues of some members and visitors. We hope such visits will happen more often.
14 February – official internet website of the Club is opened: www.polishclubsikorski.com by Webmaster Vlodek Bilski.
– Saturday 20 February – End of Carnival
Traditional Polish Śledzik was attended by over 40 Club members and visitors. We all had a good time. Have a look at the photo gallery.
– Friday 26 of March – Premier League 2010 finished
1. Vlodek Bilski, 2. Janusz Dzidek, 3. Staszek Konczynski, 4. Irek Kaliniewicz, 5. Andrew Pietrzak, 6.  Mirek Orkiszewski
– Sunday 25 April – ANZAC Day
The President of General Sikorski Polish Club Mr Janusz Dzidek and his wife Bożena represented our Club at the ANZAC Day Commemorative Service. On behalf of the Club they laid a wreath at the War Memorial.
– Friday 2 July – Pearl Cup 2010 Presentation Gala
Winners are: Singles: 1. Vlodek Bilski, 2. Troy Boromini, 3 – Mirek Orkiszewski
Doubles: 1. Sharks, Piotr Sobczyk, Vlodek Bilski, 2.  Gentlemen, Andrew Pietrzak, Mirek Orkiszewski, 3. B-Team, Justine Bird, Troy Boromini
Teams: 1. Sharks, Vlodek Bilski, Piotr Sobczyk, 2. Gentlemen, Mirek Orkiszewski, Andrew Pietrzak, 3. B-Team, Troy Boromini, Justine Bird
Best Over-all: 1. Vlodek Bilski, 2. Mirek Orkiszewski, 3. Troy Boromini.
– Sunday 4 July – General Sikorski Memorial Day
Mass at St Anthony’s Catholic Church – celebrant was Father Adam, thank you.
Afterwards members met for dinner in Club’s Function Room. Proceedings were started by Vice President Mirek Orkiszewski, then Kazik Jackiewicz addressed the crowd reminding all about rich and beautiful history of the Club. With a minute of silence all gathered honoured the passing of Ms Weronika Czerwiec, former President and one of the most deserving, respected, and devoted members of the Club. Rest in pease!
Father Adam led the prayer for Ms Weronika and for her surviving family.
– Saturday 10 July – Our Czech and Slovak friends used our Club to organise an interesting function. We all enjoyed this unique Czech, Slovak and Polish gathering. This time Czechs and Slovaks were gracious hosts presenting some national dishes from traditional “zabijačka”. There was a cultural presentation, music, and we couldn’t miss the best Czech beers.
– Saturday 18 September – Ham on a Spit and a big Bonfire!
All of over 60 attendees enjoyed delicious ham. It was slowly cooked on a spit for more than 8 hours. Everybody had a good time around big bonfire. Weather was good and beer great.
– Saturday 27 November – Andrzejki – St Andrews Day
Like last year the ‘Oceanites Cabaret Band’ played during this beautiful night of fun and dancing.
– Friday 17 December – President’s Cup 2010 Presentation Gala
This 8-Ball pool competition was fully sponsored by the President of the General Sikorski Polish Club Mr Janusz Dzidek. Record number of players: 18. Organizer and Head referee – Vlodek Bilski.
Here are the Final Results:
Singles: 1. Vlodek Bilski, 2. Troy Boromini, 3. Janusz Dzidek
Doubles: 1. Okonie, Irek Kaliniewicz, Wiesiek Cichy, 2. Pyry ze Sledziami, Andrew Pietrzak, Piotr Sobczyk, 3. B-Team, Justine Bird, Troy Boromini
Teams: 1. Lions, Vlodek Bilski, Darek Kalinowski, 2. Pyry ze Sledziami, Andrew Pietrzak, Piotr Sobczyk, 3. B-Team, Justine Bird, Troy Boromini
Over-all: 1. Troy Boromini, 2. Vlodek Bilski, 3. Andrew Pietrzak.
– Tuesday 28 December – Busy-Bee, Day of action: where eagles dare.
Replacing an old and deteriorated wall sign “GEN. WŁ. SIKORSKI MEMORIAL HALL” made out of styrofoam with new one made of red with black outline acrylic lettering on stainless steel backing. New sign reads “GENERAL SIKORSKI CLUB”. Major sponsor of the upgrade are owners of Cadcut Pty Ltd, Mariola and Peter Sobczyk – Thank you. Cadcut provided perfect laser cutting of letters and steel plate. Site work was done by “Eagles” team: Aaron Durczak, Mirek Orkiszewski, Waldek Riedel, Peter Durczak, Irek Kaliniewicz, Peter Wolinski, Vlodek Bilski.
– Friday 31 December – Sylwester
As always excellent New Year’s Eve Ball with good music and fantastic four course dinner. There was plenty of champagne and great dancing floor. We all had a good time. Attendance 85.

More about the Sikorski Club and Polish settlement in Midland-Bellevue you can find in a book:
“Our Dream Our Future – A History of the Midland-Bellevue Polish Community 1950 – 2006”
by George P. Sekulla and Krystyna Legge.

Club History in brief:

1947 – 1954 ships from Europe arrive and the settlement of Polish emigrants in Midland-Bellevue area begins.

1954 – 1961 Poles create informal association with establishing Parent Committee of the Polish School in Bellevue

1961 Dissolving the Parent Committee and Creation of Polish Association Midland-Bellevue

1966 Dissolving of the Association and Incorporation under the name: Polish Club General W. Sikorski WA Inc.

1972 The building of the Community Hall was completed and opened by Premier J. Tonkin

1973 Visit by His Eminence Cardinal Karol Wojtyła, future Pope John Paul II

1981 – 1984 Sponsoring 60 emigrants from Poland

1994 Completion of new Function Room (Lesser Hall)

2011 – 2013 Renovation and modification of the Main Hall, Foyer, Kitchen