Zarząd Klubu

Prezes – Włodzimierz Bilski
Wice Prezes – Beata Larcombe
Wice Prezes – Piotr Sobczyk
Skarbnik – Zbigniew Soszka
Sekretarz – Barbara Bilski
Kierownik Baru – Celina Soszka
Gospodarz – Mirosław Orkiszewski
Kierownik Rozbudowy – Dariusz Kalinowski
Kierownik Marketingu – Anna Bieńkowski
Kierownik Nagłośnienia – Michał Weryk
Kierownik Rejestru – Gosia Walus
Komitet Społeczny – Jan Turel
Członkowie Zwykli: Janusz Dzidek, Bożena Dzidek, Mariola Sobczyk, Teresa Grek, Przemysław Grek

Górny rząd od lewej: Janusz Dzidek, Zbigniew Soszka, Mirosław Orkiszewski, Włodzimierz Bilski, Michał Weryk, Piotr Sobczyk, Przemysław Grek, nieobecni: Jan Turel, Dariusz Kalinowski

Dolny rząd od lewej: Bożena Dzidek, Mariola Sobczyk, Celina Soszka, Beata Larcombe, Anna Bieńkowska, Barbara Bilski, Gosia Walus, Teresa Grek

Photo: Kris Szczucki