Founding Members 1966

1 Andrzejczak Mieczysław
2 Augustyn Bronisław
3 Augustyn Zofia
4 Bartnik Mieczysław
5 Bednarek Wacław
6 Bobrowski Konrad
7 Borowiec Wojciech
8 Borycza Franciszek
9 Buda Jadwiga
10 Buda Stefan
11 Budziński Józef
12 Bujnowski Franciszek
13 Bujnowski Kazimiera
14 Bzdyra Helena
15 Bzdyra Stanisław
16 Cieslak Jan
17 Duniec Walenty
18 Dymek Józef
19 Dziedzic Władysław
20 Falek Feliks
21 Gajda Franciszek
22 Głowacki Bazyl
23 Gorczyński Stefan
24 Gosztyła Zygmunt
25 Grygorcewicz Jadwiga
26 Grygorcewicz Roman
27 Grzechowiak Anna
28 Gwiaździński Roman
29 Handz Feliks
30 Horky Wilhelm
31 Jarnicki Marian
32 Jaskólski Bolesław
33 Jurek Aleksander
34 Jurek Czesław
35 Kempa Józef
36 Kieliszewski Czesław
37 Klisowski Wawrzyniec
38 Kołżan Zygmunt
39 Koron Jan
40 Kubiak Jan
41 Kujawski Genowefa
42 Leweczko Kazimierz

43 Lis Jan
44 Loass Robert
45 Majewski Jan
46 Mania Czesław
47 Mania Jan
48 Mania Zofia
49 Marczewski Eugeniusz
50 Milewski Stanisław
51 Miłosz Roman
52 Nagajek Edward
53 Naturalny Jan
54 Nencki Maria
55 Nencki Stanisław
56 Olszewski Eugeniusz
57 Pacak Jan
58 Palmowski Eugeniusz
59 Para Franciszek
60 Pasachowicz Kazimierz
61 Pawlukiewicz Paweł
62 Pietkowski Irena
63 Radziejewski Mieczysław
64 Ragus Stanisław
65 Ratajczak Józef
66 Rzepecki Jan
67 Sekulla François
68 Siek Janina
69 Słowiński Zygmunt
70 Spadek Edward
71 Szczepański Marian
72 Szyndlar Piotr
73 Tobiasz Stefan
74 Urbański Franciszek
75 Wasilewski Stanisław
76 Wesołowski Janina
77 Wesołowski Zygmunt
78 Wiśniewski Marian
79 Wysocki Władysław
80 Zasuń Stanisław
81 Zawada Czesław
82 Zysk Stanisław
83 Żurawski Romuald